Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Podręczniki

2021/2022 Podręczniki do nauki religii katolickiej, w które uczniowie zaopatrują sią samodzielnie:

KLASA I Podręcznik pt.: „Jesteśmy Bożą rodziną”. Nr WK/1-4/2021/1 z dnia 12.05.2021
r. Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA II Podręcznik pt.: „Poznajemy naszego Boga”. Nr WK/1-3/2014/2/B z dnia
7.05.2014 r. Autor: red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia Pyrek AM Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża,

KLASA III Podręcznik pt.: „Przyjmujemy Pana Jezusa”. Nr WK/1-3/2015/3/C z dnia
28.04.2015 r. Autor: red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia Pyrek AM Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA IV Podręcznik pt.: „Zapowiedź zbawienia”. Nr WK/4-6/2014/4/A z dnia
7.05.2014 r. Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA V Podręcznik pt.: „Czekając na zbawiciela”. Nr WK/5-8/2015/1 z dnia
12.05.2021 r. Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża,
Opole

KLASA VI Podręcznik pt.: „Kościół wspólnotą zbawionych”. Nr WK/4-6/2016/6/C z
dnia 19.04.2016 r. Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA VII Podręcznik pt.: „Droga wspólnoty zbawionych”. Nr WK/7-8/2017/7/D z
dnia 11.05.2017 r. Autorzy: Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda Wydawca: Wydawnictwo Świętego
Krzyża, Opole

KLASA VIII Podręcznik pt.: „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”. Nr WK/7-
8/2018/8/E z dnia 31.08.2018 r. Autorzy: red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiol