Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Podręczniki

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII

OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASA I Podręcznik pt. „Jesteśmy Bożą rodziną”. Nr WK/1-4/2021/1 z dnia 12.05.2021 r. Autor: red.
ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA II Podręcznik pt. „Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”.
Nr WK/1-4/2022/2 z dnia 20.04.2022 r. Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA III Podręcznik pt. „Przyjmujemy Pana Jezusa”.
Nr WK/1-3/2015/3/C z dnia 28.04.2015 r. Autor: red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia
Pyrek AM Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA IV Podręcznik pt. „Zapowiedź zbawienia”.
Nr WK/4-6/2014/4/A z dnia 7.05.2014 r. Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd
Waskin Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA V Podręcznik pt. „Czekając na zbawiciela”.
Nr WK/5-8/2021/1 z dnia 12.05.2021 r. Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA VI Podręcznik pt. „Chrystus naszym Zbawicielem”.
Nr WK/5-8/2022/2 z dnia 20.04.2022 r. Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA VII Podręcznik pt.: „Droga wspólnoty zbawionych”.
Nr WK/7-8/2017/7/D z dnia 11.05.2017 r. Autorzy: Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
KLASA VIII Podręcznik pt.: „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”.
Nr WK/7-8/2018/8/E z dnia 31.08.2018 r. Autorzy: red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda Wydawca:
Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole