Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10
z oddziałami integracyjnymi

rok szkolny 2019/2020

Chojecki Tomasz PRZEWODNICZACY
Chudy Helena Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Buczkowski Marcin SEKRETARZ
Włodkowska Aleksandra SKARBNIK
Białczyk Ryszard CZŁONEK
Poślednik Wojciech CZŁONEK
Palimąka Daniel CZŁONEK
Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie oddział w Nysie
ul. Kolejowa 13
nr konta 17 8872 1026 0030 4759 3000 0010

Komisja rewizyjna::
Stajak Regina
Łapińska Magdalena
Miarka Kamila