Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi rok szkolny 2023/2024

Skład Rady Rodziców:
 

przewodnicząca – Lucyna Kamińska;

z-ca przewodniczącej – Piotr Wojtasik;

sekretarz – Edyta Rajko;

skarbnik – Regina Stajak;

członkowie – Magdalena Stawik, Piotr Smoter;

komisja rewizyjna – Wiktoria Sapiecha, Sławomir Szyndler, Monika Kosmala;

 

 

 

 Nr konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Otmuchowie, oddział w Nysie 

17 8872 1026 0030 4759 3000 0010