Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami integracyjnymi rok szkolny 2022/2023

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Lucyna Kamińska

z-ca przewodniczącej – Piotr Wojtasik

sekretarz – Edyta Rajko

skarbnik – Regina Stajak

członek – Magdalena Stawik

członek – Piotr Smoter

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Chojecki, Kamila Weber-Miarka, Paweł Droździk