Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Bieżące informacje

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni!
Proszę o wydrukowanie, wypełnienie i czytelne podpisanie poniższej zgody. 
Dokument ten należy przekazać wychowawcy klasy. 
Anna Michoń