Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

UWAGA UCZNIOWIE!

Dyrektor szkoły wraz z Radą Rodziców SP10 w Nysie ogłasza konkurs dla uczniów klas I-VIII na projekt muralu, który będzie wykonany na jednej ze ścian budynku szkoły przy ul. B. Prusa (dziedziniec wewnętrzny). Tematyką projektu jest sport i aktywny sposób spędzania czasu wolnego przez uczniów naszej szkoły.

 Projekt muralu powinien być wykonany samodzielnie, na papierze   w formacie A3 (farbami lub kredkami). Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w grupie do 3 osób. Podpisane projekty (imię, nazwisko, klasa) należy złożyć w sekretariacie szkoły do 28 kwietnia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie atrakcyjnych nagród odbędzie się 18 maja 2023 r.   

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie, liczymy na Waszą pomysłowość, kreatywność i zaangażowanie!

Dyrektor i Rada Rodziców SP10 w Nysie