Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny w Nysie zaprasza Państwa do udziału w programie pilotażowym

Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny w Nysie zaprasza Państwa do udziału w programie pilotażowym „Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców / opiekunów oraz dla nauczycieli”.

Szanowni Państwo,

Centrum Psychologii i Profilaktyki Rodziny w Nysie zaprasza Państwa do udziału w programie pilotażowym „Wsparcie zdrowia psychicznego młodych ludzi, w tym prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla uczniów, ich rodziców / opiekunów oraz dla nauczycieli”.

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Nysa:

- dzieci i młodzieży (od wieku przedszkolnego do 19 r. ż.)

- rodziców / opiekunów

- nauczycieli.

Trwająca od ponad roku pandemia spowodowała pojawienie się lub zintensyfikowanie już wcześniej istniejących trudności, które zauważalne są w funkcjonowaniu dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. Stąd:

- jeśli obserwujecie Państwo u swoich dzieci lub uczniów pogorszenie samopoczucia, zaburzenia nastroju, izolację/wycofanie, lęk, trudności w nauce, nadużywanie mediów elektronicznych,

- jeśli sami potrzebujecie wsparcia, wzmocnienia swoich zasobów, swojej skuteczności, kompetencji wychowawczych jako rodzice i / lub nauczyciele,

- jeśli jesteście znużeni, przeciążeni emocjonalnie sytuacją pandemii, jej skutkami,

- jeśli nie potraficie odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej po powrocie ze zdalnego nauczania,

- jeśli zauważacie u swojego dziecka, ucznia lub u siebie jakiekolwiek trudności w funkcjonowaniu, to ten program jest skierowany właśnie do Was i jest dla Was.

W zgłaszanych przez Państwa trudnościach pomoże profesjonalny zespół złożony z:

- Psychologa

- Psychoterapeuty

- Trenera TUS (Treningu Umiejętności społecznych)

- Psychiatry.

Oferujemy:

- konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży

- konsultacje indywidulane dla rodziców w ramach poradnictwa rodzinnego

- konsultacje indywidulane dla nauczycieli

- konsultacje psychiatryczne

- zajęcia grupowe TUS dla dzieci i młodzieży.

Program realizowany jest w okresie: od 14.05.2021 do 30.11.2021r.

Miejsce realizacji programu: ul. Chodowieckiego 9 (I piętro), Nysa

Zgłoszenia do programu: rejestracja telefoniczna - od poniedziałku do piątku, w godz.

od 12:00 do 15:00

Telefon : 881-732-297

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego i ustalenia terminu wizyty ze specjalistą.

W załączeniu plakat, jednocześnie informuję, że zostanie dostarczony plakat i ulotki do Państwa szkoły.

 

Z poważaniem:

Izabela Mikulska

PLAKAT OFERTY