Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy uczniów klas 6, 7 i 8 do wzięcia udziału w konkursie o tytuł: Master of Beautiful Reading 2022. Każdy uczestnik powinien nagrać film, w którym czyta dowolny fragment opowiadania Charlesa Dickensa pt. "A Christmas Carol" (po angielsku). Film, trwający 1-1,5 minuty, należy wysłać do 20 grudnia na adres: sp10nysaangielski@gmail.com. Ocenie podlegają: poprawność i płynność czytania, intonacja oraz wrażenie artystyczne (np. można przebrać się za wybraną postać z opowiadania). Zapraszamy, nagrody czekają!

Konkurs prowadzą: Marzena Głazunow oraz Wioleta Kaszowska